DOI: 10.17072/1995-4190-2015-2-76-87

THE RIGHT TO COMPETE AS A SUBJECT OF ACTS OF UNFAIR COMPETITION

E.I. Trubinova

Perm State University

15, Bukirev st., Perm, 614990

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Introduction: This paper is devoted to the study of the right to compete as the basis of competition law and a subject of acts of unfair competition. Purpose: to define the right to compete as a subject of acts of unfair competition. Methods: the dialectical method underlies the methodological framework of the work. The author also uses general scientific methods (formal-logical, systemic-structural and structural-functional) and methods specific to legal science (method of legal modelling, method of systemic interpretation). Results: Competition is one of the forms of implementation of entrepreneurial activity, therefore, the right to compete is inherent in the entities only engaged in business, but not any other types of economic activity. This right is of constitutional nature; at the same time, it is also present as an ordinary right within different branches of legal regulation. The right to compete is a measure of possible behaviour of economic agents while acting independently within entrepreneurial activity and effectively limiting the possibilities of other entities’ influence on general conditions of commodity circulation within the same system.In particular, the construct of unfair competition sets limits for the  right to compete. At the same time, within the system of legal facts of civil law, acts of unfair competitions are represented as illegal actions (offences), which may have either the form of an entity’s abuse of its right or the form of some other offences, in particular counterfeit actions. Conclusions: The subject of acts of unfair competition is the right to compete, which allows competitors to freely conduct economic activity, including when using the rights to particular objects.

 

 

Keywords: unfair competition; right to compete; right to conduct economic activity;
right to conduct entrepreneurial activity; limits of rights; abuse of the right; offenсe; fourth antimonopoly package

References

1.      Arbitrazhnyy protsessual'nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii: Feder. zakon ot 24 iyulya 2002 g. № 95-FZ (red. ot 31.12.2014) [Arbitral Procedural Code of the Russian Federation: Federal  Law of 24 July, 2002 № 95-FZ (in the edition 31.12.2014)] // Ros. gazeta–The Russian Newspaper. 2002. № 137. (In Russ).
2.      Artem'yev I.Yu. Antimonopol'nyy pa-ket: chetvertyy, pyatyy, shestoy [The Antimonopoly Package: Fourth, Fifth, Sixth]. URL: http://www.regionfas.ru/74/58997 (data obrashcheniya: 18.02.2015). (In Russ).
3.      Vnutskikh A.Yu. Otbor v prirode i otbor v obshchestve: opyt konkretno-vseobshchey teorii [Selection in Nature and Selection in Society: the Experience of a Concrete General Theory] / Perm. gos. un-t. Perm', 2006. 335 p. (In Russ).
4.      Gvozdeva O.M. Konstitutsionnoe pravo na predprinimatel'skuyu deyatel'nost' v sovremennoy Rossii: teoreticheskiy aspect [Constitutional Right to Entrepreneurial Activities in Contemporary Russia: Theoretical Aspect] // Konkurentnoe pravo– Competition Law. 2014. № 4. Pp. 5–8. (In Russ).
5.      Epishkin D.S., Kolomiets T.D. Konku-rentnoe povedenie. Zakonomernost' glo-bal'nogo razvitiya chelovechestva [Competitive Behaviour. The Pattern of Global Human Development]. Moscow: Ekonomika, 2013. 143 p. (In Russ).
6.      Kolesnikov O.P. Predely sub''ektivnykh grazhdanskikh prav [The Limits of Subjective Civil Rights] // Zhurnal ros. prava– The Journal of Russian Law. 2007. № 12. Pp. 37–43. (In Russ).
7.      Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (1993) [Constitution of the Russian Federation (1993) // Ros. gazeta– The Russian Newspaper. 2009. № 7. (In Russ).
8.      Kontseptsiya edinogo Grazhdanskogo pro-tsessual'nogo kodeksa Rossiyskoy Fede-ratsii [The Concept of a Uniform Civil Procedure Code of the Russian Federation]. [Elektronnyy resurs]. Dokument opublikovan ne byl. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus». (In Russ).
9.      Malinovskiy A.A. Predely sub''ektiv-nogo prava [The Limits of the Right] // Zhurnal ros. prava – The Journal of Russian Law. 2005. № 11. Pp. 95–100. (In Russ).
10.  O zashchite konkurentsii: Feder. zakon ot 26 iyulya 2006 g. № 135-FZ (red. ot 04.06.2014) [On the Protection of Competition: Federal Law of 26 July, 2006 № 135-FZ (in the edition 04.06.2014)] // Ros. gazeta– The Russian Newspaper. 2006. № 162. (In Russ).
11.  Ob otkaze v prinyatii k rassmotreniyu zhaloby zakrytogo aktsionernogo obshche-stva «Moskovskiy zavod plavlenykh sy-rov «KARAT» na narushenie konstitu-tsionnykh prav i svobod polozheniyami stat'i 4 i punkta 2 stat'i 10 Zakona RSFSR «O konkurentsii i ogranichenii monopolisticheskoy deyatel'nosti na to-varnykh rynkakh», stat'i 4 i chasti 2 sta-t'i 14 Federal'nogo zakona «O zashchite konkurentsii», punkta 1 stat'i 10 Grazh-danskogo kodeksa Rossiyskoy Federa-tsii: opredelenie Konstituts. Suda Ros. Federatsii ot 1 apr. 2008 g. № 450-O-O [About the Refusal to Consider the Complaint by Closed Joint Stock Company «Moscow Factory of Processed Cheese «KARAT» on the Violation of Their Constitutional Rights and Freedoms by the Provisions of Article 4 and Paragraph 2 of Article 10 of the RSFSR Law «On Competition and Restriction of Monopolistic Activity in Commodity Markets», Article 4 and Part 2 of Article 14 of the Federal Law «On the Protection of Competition», Paragraph 1 of Article 10 of the Civil Code of the Russian Federation: Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation № 450-O-O 01.04.2008] // Vestnik Konstituts. Suda Ros. Federatsii– Bulletin of the Constitutional Court of the Russian Federation. 2008. № 6. (In Russ).
12.  Ob arbitrazhnykh sudakh v Rossiyskoy Federatsii: Feder. konstituts. zakon ot 28 apr. 1995 g. № 1-FKZ (red. ot 22.12.2014) [About Arbitration Courts in the  Russian Federation: Federal Law of 28 April, 1995 № 1-FKZ (in the edition 22.12.2014)] // Ros. gazetaThe Russian Newspaper. 16.05.1995. № 93. (In Russ).
13.  Ob otkaze v prinyatii k rassmotreniyu zhaloby ryada grazhdan i yuridicheskikh lits-aktsionerov otkrytogo aktsionerno-go obshchestva «Territorial'naya generi-ruyushchaya kompaniya № 2» na narushenie konstitutsionnykh prav i svobod stat'yey 1, chast'yu 3 stat'i 3, chast'yu 1 stat'i 4 i chast'yu 1 stat'i 8 Federal'nogo zakona «O poryadke osushchestvleniya inostrannykh investitsiy v khozyaystvennye obshchestva, imeyushchie strategicheskoe znachenie dlya obespecheniya oboronystrany i bezopas-nosti gosudarstva», a takzhe chast'yu 1 stat'i 9 Federal'nogo zakona «O zashchite konkurentsii»: opredelenie Konstitu-tsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii № 924-O-O ot 5 iyulya 2011 g. [About the Refusal to Consider the Complaint by  a Number of Citizens and Legal Entities Shareholders of the Open Joint Stock Company «Territorial Generating Company № 2» on the Violation of Their Constitutional Rights and Freedoms of Article 1, Paragraph 3 of Article 3, Paragraph 1 of Article 4, Paragraph 1 of Article 8 of the Federal Law «On the Procedure for Foreign Investments  into  Business Entities of Strategic Importance for National Defense and State Security», and Part 1 of Article 9 of the Federal Law «On the Protection of Competition»: The Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation № 924-O-O 05.07.2011] // Vestnik Konstituts. Suda Ros. Federatsii– Bulletin of the Constitutional Court of the Russian Federation. 2012. № 2. (In Russ).
14.  Obzor praktiki rassmotreniya arbit-razhnymi sudami del o priznanii i privedenii v ispolnenie resheniy ino-strannykh sudov, ob osparivanii reshe-niy treteyskikh sudov i o vydache ispol-nitel'nykh listov na prinuditel'noe ispolnenie resheniy treteyskikh sudov: informats. pis'mo Prezidiuma VAS RF ot 22 dek. 2005 g. № 96[Review of Arbitration Courts Proceedings on the Recognition and Enforcement of Foreign Courts, Impeachments of Arbitration Courts Judgments  and on Issuance of Writs of Execution for Enforcement of  Arbitration Courts’ Decisions: Information Letter of VAS RF 22.12.2005 № 96] // Vestnik VAS RF – Bulletin of SAC RF. 2006. № 3. (In Russ).
15.  Obshcherossiyskiy klassifikator vidov ekonomicheskoy deyatel'nosti (OKVED2) OK 029-2014 (KDES Red. 2): prikaz Ros-standarta ot 31 yanv. 2014 g. № 14-st (red. ot 30.09.2014) [All-Russian Classifier of Types of Economic Activity (OKVED2) OK 029-2014 (KDES Edition 2): Order of Rosstandart 31.01.2014 № 14-st (in the edition 30.09.2014)] // Ekonomika i zhizn'– Economy and Life. 2014. № 21. (Bukh. prilozhenie). (In Russ).
16.  Opredelenie Verkhovnogo Suda Rossiy-skoy Federatsii ot 27 noyab. 2012 g. № 18-KG12-18[Ruling of the Supreme Court of Russian Federation № 18-KG12-18 of 27.11.2012] [Elektronnyy resurs]. Dokument opublikovan ne byl. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus».(In Russ).
17.  Opredelenie Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot fevr. 2014 g. № VAS-663/14 po delu № A55-29892/2012[Ruling of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation № VAS-663/14 13.02.2014 in the Case № A55-29892/2012] [Elektronnyy resurs]. Dokument opublikovan ne byl. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus».(In Russ).
18.  Parashchuk S.A. Konkurentsiya: ot ekono-micheskoy mnogoznachnosti k pravovoy opredelennosti [Competition: From Economic Ambiguity to Legal Certainty] // Khozyaystvo i pravo Economy and Law. 1998. № 12. Pp. 11–20. (In Russ).
19.  Pisenko K.A. Ponyatiynyy apparat ote-chestvennogo zakonodatel'stva v sfere konkurentsii i monopolii[Conceptual Framework of the National Legislation in the Field of Competition and Monopoly] // Pravovoe regulirovanie konkurentsii i monopo-lii v Rossiyskoy Federatsii[Legal Regulation of Competition and Monopoly in the Russian Federation] / pod red. S.V. Zapol'skogo. Moscow: Ros. akad. pravo-sudiya; Statut, 2011. 414 p. (In Russ).
20.  Po delu o proverke konstitutsionnosti otdel'nykh polozheniy statey 74 i 77 Federal'nogo zakona «Ob aktsionernykh obshchestvakh», reguliruyushchikh poryadok konsolidatsii razmeshchennykh aktsiy ak-tsionernogo obshchestva i vykupa drobnykh aktsiy, v svyazi s zhalobami grazhdan, kompanii «Kadet Isteblishment» i za-prosom Oktyabr'skogo rayonnogo suda goroda Penzy: postanovlenie Konsti-tuts. Suda Ros. Federatsii ot 24 fevr. 2004 g. № 3-P[On the Case Involving the Examination of the Particular Constitutional Provisions of Articles 74 and 77 of the Federal Law «On Joint Stock Companies» Governing the Consolidation of Outstanding Shares of the Company and Redemption of Fractional Shares in Connection With the Complaints of Citizens, Company «Cadet Establishment» and the Request of the October District Court of the City of Penza: Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation № 3-P 24.02.2004] // Vestnik Konstituts. Su-da Ros. Federatsii – Bulletin of the Constitutional Court of the Russian Federation. 2004. № 2. (In Russ).
21.  Postanovlenie Prezidiuma Suda po in-tellektual'nym pravam ot 19 marta 2014 g. po delu № SIP-143/2013[Resolution of the Presidium of the Court on Intellectual Rights of 19.03.2014 in the Case № SIP-143/2013]. [Elektronnyy resurs] [Elektronnyy resurs]. Dokument opublikovan ne byl. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus». (In Russ).
22.  Postanovlenie Trinadtsatogo arbit-razhnogo apellyatsionnogo suda ot 11 maya 2007 g. po delu № A21-7764/2006[Resolution of the Thirteenth Arbitration Appeal Court 11.05.2007 in the Case № A21-7764/2006]. [Elektronnyy resurs] [Elektronnyy resurs]. Dokument opublikovan ne byl. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus». (In Russ).
23.  Postanovlenie Trinadtsatogo arbit-razhnogo apellyatsionnogo suda ot 9 okt. 2012 g. po delu № A56-67472/2011 [Resolution of the Thirteenth Arbitration Appeal Court 09.10.2012 in the Case № A56-67472/2011]. [Elektronnyy resurs]. Dokument opub-likovan ne byl. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus». (In Russ).
24.  Reshenie Suda po intellektual'nym pravam ot 17 okt. 2014 g. po delu № SIP-279/2014 [The Decision of the Court on  Intellectual Property Rights of 17.10.2014 in the Case № SIP-279/2014] [Elektronnyy resurs]. Dokument opublikovan ne byl. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'-tantPlyus». (In Russ).
25.  Sidel'nikov M.A. Soderzhanie konsti-tutsionnogo prava na konkurentsiyu [The Content of the Constitutional Right to Competition] // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki [Historical, Philosophical, Political and Legal Sciences, Culturology and the Study of Art. Theory and Practice]. Ch. II. № 7 (21). Pp. 143–146. (In Russ).
26.  Sukhorukov A.S. Konstitutsionno-pravo-voe regulirovanie konkurentsii v Ros-siyskoy Federatsii[Constitutional Regulation of Competition in the Russian Federation]: avtoref. … dis. kand. yurid. nauk. Ekaterinburg, 2010. 26 p. (In Russ).
27.  Tot'yev K.Yu. Konkurentnoe pravo (pra-vovoe regulirovanie deyatel'nosti sub''-ektov konkurentsii i monopoliy) [Competition Law (Legal Regulation of Activity of Subjects of Competition and Monopolies)]. M.: RDL, 2003. 480 p. (In Russ).
28.  Commission Regulation (EC) № 772/2004 of 27 April 2004 on the Application of Ar-ticle 81 (3) of the Treaty to Categories of Technology Transfer Agreements. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181672 (data obrashcheniya: 22.02.2015). (In Eng).

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year