Issue 1 (11) 2011

ON THE ISSUE OF THE PERSON LEGAL STATUS JURIDICAL GUARAN-TEES

On the Issue of the Person Legal Status Juridical Guarantees

N.Y. Tsyganova

Yaroslavl State University. 14, Sovetskaya st., Yaroslavl, 150000

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In article the question on guarantees of legal status of the person is considered by means of legal conditions and means are shined, some inconsistent tendencies of a current state of legal guarantees of the rights and personal freedoms are considered.

Keywords: legal status of the person; the rights; freedom; duties; legal guarantees


Bibliograficheskij spisok

 1. Avak'jan S.A. Konstitucionnoe pravo Rossii: ucheb. kurs: v 2 t. M., 2010. T. 1. 864 s.
 2. Bol'shoj juridicheskij slovar' / pod red. d.ju.n., prof. A.Ja. Suhareva. 3-e izd. M., 2010. 856 s.
 3. Bulavin S.P. Sistema garantij zakonnosti v uslovijah formirovanija pravovogo gosudarstva // Istorija gosudarstva i prava. 2010. №6. S. 17–20.
 4. Vitruk N.V. Obwaja teorija pravovogo polozhenija lichnosti. M., 2008. 448 s.
 5. Voevodin L.D. Juridicheskij status lichnosti v Rossii. M., 1997. 304 s.
 6. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka. M., 1955. T. 1. 684 s.
 7. Zhukov V.N. Pravo kak cennost' // Gosudarstvo i pravo. 2010. №1. S. 21–34.
 8. Zor'kin V.D. Sovremennyj mir, pravo i Konstitucija. M., 2010. 545 s.
 9. Marchenko M.N. Problemy obwej teorii gosudarstva i prava: v 2 t. M., 2011. T. 2. 656 s.
 10. Pigolkin A.S. Teorija gosudarstva i prava: uchebnik. M., 2003. 253 s.
 11. Prava cheloveka: uchebnik / otv. red. E.A. Lukasheva. M., 2009. 573 s.
 12. Prava, svobody i zakonnye interesy: problemy juridicheskogo obespechenija / A.V. Mal'-ko, V.V. Subochev, A.M. Sheriev. M., 2010. 192 s.
 13. Strogovich M.S. Pravovoe polozhenie lichnosti v SSSR // Konstitucija obwenar. gosudarstva. Voprosy teorii. M., 1979. 284 s.
 14. Werbakova N.V. Prava i svobody cheloveka v uslovijah globalizacii kak osnovnaja pro-blema sovremennoj obwej teorii prava // Problemy teorii sovremennogo rossijskogo prava: sb. nauch. tr. Vyp. III / pod. red. akad. RAEN prof. N.V. Werbakovoj. M.; Jaro-slavl', 2006. S. 166–173.
 15. Jebzeev B.S. Lichnost' i gosudarstvo v Rossii: vzaimnaja otvetstvennost' i konstitucionnye objazannosti. M., 2007. 383 s.

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year