Perm University Herald. Juridical Sciences. 2021. Issue 1 (51)

Title: FORMATION OF THE DOCTRINE AND LEGISLATION ON LEGAL REGIMES OF BANKING 
Authors:

O. A. Tarasenko. Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ORCID: 0000-0002-5699-1208 ResearcherID: V-5698-2017
Articles of «Scopus» & «Web of Science»:       DOI: 10.17072/1995-4190-2018-39-99-124
DOI: 10.1007/978-3-030-39319-9_15
DOI: 10.1007/978-3-030-13397-9_17
Requisites: Tarasenko O. A. Formirovanie doktriny i zakonodatel'stva o pravovykh rezhimakh bankovskoy deyatel'nosti [Formation of the Doctrine and Legislation on Legal Regimes of Banking]. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2021. Issue 51. Pp. 105–132. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2021-51-105-132
DOI: 10.17072/1995-4190-2021-51-105-132
Annotation:

 Introduction: the article presents the results of a critical analysis of the current state of theory and legislation on the legal regimes of banking. Objectives: to build a competitive legal framework for the operation of Russian credit institutions in ordinary and extraordinary legal regimes; to increase the availability of banking services in the Republic of Crimea and the federal city of Sevastopol; to develop the theory of legal regimes of entrepreneurial activities and banking. Methods: the methodological framework of this study is a set of scientific methods where the main ones are the methods of analysis, synthesis, generalization, induction and deduction, classification, interpretation, historical, comparative, statistical methods, logical methods of determining the scope and content of concepts; interpretation of law. Results: the author offers ideas contributing to the emerging doctrine of legal regimes of entrepreneurial activities in general and banking in particular: the paper provides arguments in favor of abandoning the category ‘general legal regime of entrepreneurial activities’; it substantiates the differentiation of legal regimes based on their legal properties into ordinary and extraordinary, with their further differentiation by business areas (or business entities), objectives and the initiator of introducing, regime quality completeness, voluntary or compulsory involvement of business entities, the impact on the business legal capacity, the territory of the legal regime and its validity. There are made numerous proposals aiming to improve the regulatory windows of the basic legal regime of banking and superstructural legal regimes – experimental, sanction and high-alert regimes. Conclusions: the theory of banking legal regimes has not yet been developed, which prevents creating an appropriate, efficient legislative system; active theoretical conceptualization and legislative improvement of all banking legal regimes are required.

Keywords: business operations; banking; ordinary; extraordinary; experimental; special legal regimes; sanctions regime; high-alert regime
  download the full-version article
References: 1. Aktual'nye problemy rossiyskogo prava: uchebnik / otv. red. I. V. Ershova [Current Problems of Russian Law: textbook; ed. by I. V. Ershova]. Moscow, 2021. 448 p. (In Russ.).
2. Administrativnoe pravo: uchebnik / B. V. Rossinskiy, Yu.N. Starilov. 4-e izd., peresmotr. i dop. [Administrative Law: textbook; ed. by B. V. Rossinskiy, Yu. N. Starilov. 4th ed., revised and expanded]. Moscow, 2009. 926 p. (In Russ.).
3. Bandorin A. E. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya predprinimatel'skoy deyatel'nosti v Rossii: voprosy teorii i praktiki: avtoref. diss. ... kand. yurid. nauk [The Mechanism of Legal Regulation of Entrepreneurial Activity in Russia: Questions of Theory and Practice: Synopsis of Cand. jurid. sci. diss.]. Saratov, 2011. 30 p. (In Russ.).
4. Bankovskoe pravo: uchebnik dlya bakalavrov / D. G. Alekseeva, A. G. Guznov, L. G. Efimova i dr.; otv. red. L. G. Efimova, D. G. Alek¬seeva. 2-e izd., peresmotr. i dop. [Banking Law: textbook for Bachelors; D. G. Alekseeva, A. G. Guznov, L. G. Efimova et al.; ed. by L. G. Efimova, D. G. Alek¬seeva. 2nd ed., revised and expanded]. Moscow, 2019. 608 p. (In Russ.).
5. Vasil'eva E. G. Problemy i puti sover-shen¬stvovaniya platezhnoy sistemy «Mir» [MIR Payment System: Problems and Ways of Improving]. Nalogi – Taxes. 2020. Issue 4. Pp. 12–16. (In Russ.).
6. Glandin S. V. Evropeyskoe pravo ogranichitel'nykh mer posle pervykh rossiyskikh del v Sude Evropeyskogo soyuza [European Law on Restrictive Measures after the First Russian Cases in the Court of Justice of the European Union]. Mezhdunarodnoe pravosudie – International Justice. 2017. Issue 2. Pp. 80–93. DOI: 10.21128/2226-2059-2017-2-80-93. (In Russ.).
7. Ershova I. V., Petrakov A. Yu. Rezhim povyshennoy gotovnosti v sisteme pravovykh rezhimov osushhestvleniya predprinimatel'skoy deyatel'nosti [The High Alert Mode in the System of Legal Regimes for the Implementation of Entrepreneurial Activities]. Lex Russica. 2020. Issue 9. Pp. 13–16. (In Russ.).
8. Efremov A. A. Spetsial'nye pravovye rezhimy dlya provedeniya eksperimentov v gosudarstvennom upravlenii [Special Legal Regimes for Conducting Experiments in Public Administration]. Konstitutsionalizm i gosudarstvovedenie – Constitutionalism and Political Science. 2019. Issue 2. Pp. 29–34. (In Russ.).
9. Kvanina V. V. Ponyatie i vidy pravovykh rezhimov predprinimatel'skoy deyatel'nosti [The Сoncept and Types of Legal Regimes of Entrepreneurial Activities]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 2017. Issue 424. Pp. 234–240. DOI: 10.17223/15617793/424/33. (In Russ.).
10. Kireev A. Bankovskiy sektor Kryma: v chem ushhemleny zhiteli poluostrova [Banking Sector of Crimea: What the Residents of the Peninsula Are Deprived of]. Available at: https://crimea.ria.ru/economy/20191119/1117640785/Bankovskiy-sektor-Kryma-v-chem-uschem¬le¬ny-zhiteli-poluostrova.html. (In Russ.).
11. Lauts E. B., Mangasaryan E. N. «Koronakrizis» i mery antikrizisnogo regulirovaniya rynka bankovskikh uslug: pravovye problemy [The 'Corona Crisis' and Measures of the Anti-Crisis Regulation of the Banking Services Market: Legal Issues]. Bankovskoe pravo – Banking Law. 2020. Issue 3. Pp. 55–66. DOI: 10.18572/1812-3945-2020-3-55-6. (In Russ.).
12. Logika: uchebnik / S. S. Gusev, E. F. Kataev, G. V. Karpov i dr.; pod red. A. I. Migunova, I. B. Mikirtumova, B. I. Fedorova [Logic: textbook; S. S. Gusev, E. F. Kataev, G.V. Karpov et al.; ed. by A. I. Migunov, I. B. Mikirtumov, B. I. Fedorov]. Moscow, 2011. 680 p. (In Russ.).
13. Maydykov A. F., Melekhin A. V. Problemy formirovaniya zakonodatel'stva ob osobykh pravovykh rezhimakh v Rossiyskoy Federatsii [Problems of the Formation of Legislation on Special Legal Regimes in the Russian Federation]. Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian Law. 2005. Issue 10. Pp. 95–106. (In Russ.).
14. Mal'ko A. V., Limanskaya A. P. Spetsial'nyy pravovoy rezhim kak osoboe sredstvo pravovogo regulirovaniya [Special Legal Regime as a Special Means of Legal Regulation]. Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii – Saratov State Law Academy Bulletin. 2013. Issue 6. Pp. 120–124. (In Russ.).
15. Mokhov A. A. Pravovye rezhimy osu-shhest¬vleniya ekonomicheskoy deyatel'nosti i samoregulirovanie predprinimatel'skoy ili professional'noy deyatel'nosti [Legal Regimes for Conducting Economic Activities and Self-Regulation of Entrepreneurial or Professional Activity]. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika – Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice. 2015. Issue 4. Pp. 9–14. (In Russ.).
16. Mokhov A. A. Vliyanie sanktsionnykh rezhimov na tsivilisticheskiy protsess [The Impact of Sanction Regimes on the Civil Process]. Vestnik grazhdanskogo protsessa – Herald of Civil Procedure. 2016. Issue 6. Pp. 33–39. (In Russ.).
17. Mokhov A. A. Eksperimental'nyy pravovoy rezhim kak spetsial'nyy pravovoy rezhim dlya drayverov innovatsionnoy ekonomiki [Experimental Legal Regime as a Special Legal Regime for Drivers of an Innovative Economy]. Yurist – Jurist. 2019. Issue 8. Pp. 19–25. DOI: 10.18572/1812-3929-2019-8-19-25. (In Russ.).
18. Oleynik O. M. Osnovy bankovskogo pra¬va: kurs lektsiy [Fundamentals of Banking Law: lecture course]. Moscow, 1997. 424 p. (In Russ.).
19. Pekhtereva E. A. Vliyanie sanktsiy na bankovskiy sektor Rossii [The Impact of Sanctions on the Russian Banking Sector]. Ekonomicheskie i sotsial'nye problemy Rossii – Economic and Social Problems of Russia. 2016. Issue 2. Pp. 95–107. (In Russ.).
20. Popov I. S. Pravovoy mekhanizm regulirovaniya bankovskoy deyatel'nosti: diss. ... kand. jurid. nauk [Legal Mechanism for Regulating Banking: Cand. jurid. sci. diss.]. Мoscow, 2000. 208 p. (In Russ.).
21. Predprinimatel'skoe pravo Rossii: itogi, tendentsii i puti razvitiya: monografiya / E. G. Afa¬nas'eva, A. V. Belitskaya, V. A. Vaypan i dr.; otv. red. E. P. Gubin [Entrepreneurial Law of Russia: Results, Trends and Development Paths: monograph; E. G. Afanas'eva, A. V. Belitskaya, V. A. Vaypan et al.; ed. by E. P. Gubin]. Мoscow, 2019. 664 p. (In Russ.).
22. Predprinimatel'skoe pravo: sovremennyy vzglyad: monografiya / E. A. Abrosimova, V. K. Andreev, E. G. Afanas'eva i dr.; otv. red. S. A. Karelina, P. G. Lakhno, I. S. Shitkina [Business Law: Modern View: monograph; E. A. Abrosimova, V. K. Andreev, E. G. Afanas'eva et al.; ed. by S. A. Karelina, P. G. Lakhno, I. S. Shitkina]. Мoscow, 2019. 600 p. (In Russ.).
23. Raev V. M. Deyatel'nost' finansovoy sluzhby Vooruzhennykh sil v gody Velikoy Otechestvennoy voyny [The Operation of the Financial Service of the Armed Forces during the Great Patriotic War]. Moscow, 1996. Pp. 49–56. (In Russ.).
24. Sbornik nauchno-prakticheskikh statey II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Aktual'nye problemy predprinimatel'skogo i korporativnogo prava v Rossii i za rubezhom» (22 aprelya 2015 g., g. Moskva) / E. A. Abrosimova, V. K. Andreev, L. V. Andreeva i dr.; pod red. S. D. Mogilevskogo, M. A. Egorovoy [Collection of Scientific and Practical Articles of the II International Scientific and Practical Conference 'Actual Problems of Business and Corporate Law in Russia and Abroad' (April 22, 2015, Moscow); Е. А. Abrosimova, V. K. Andreev, L. V. Andreeva et al.; ed. by S. D. Mogilevskiy, M. A. Egorova]. Moscow, 2015. 214 p. (In Russ.).
25. Simanovskiy A. Yu. Bankovskoe regulirovanie: reevolyutsiya [Banking Regulation: Re-Evolution]. Den'gi i kredit – Russian Journal of Money and Finance. 2014. Issue 3. Pp. 3–11. (In Russ.).
26. Tarasenko O. A. Predprinimatel'skaya de¬ya¬tel'nost' gosudarstvennoy korporatsii «Vneshekonombank» [Entrepreneurial Activity of the State Corporation 'Vneshekonombank']. Predprinimatel'skoe pravo – Entrepreneurial Law. 2012. Issue 2. Pp. 32–35. (In Russ.).
27. Tarasenko O. A. Predprinimatel'skaya aktivnost' Banka Rossii [Entrepreneurial Activity of the Bank of Russia]. Aktual'nye problemy rossiyskogo prava – Actual Problems of Russian Law. 2020. Issue 6. Pp. 73–83. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.115.6.073-083. (In Russ.).
28. Tarasenko O. A. Antikrizisnaya finan¬so-vaya podderzhka 2020 goda skvoz' prizmu "Bank-klient" [Anti-Crisis Financial Support in 2020 through the Prism of 'Bank-Client']. Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYuA) – Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL). 2020. Issue 7. Pp. 18–28. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.71.7.018-028. (In Russ.).
29. Tarasenko O. A., Lauts E. B. Pravovoe regulirovanie deyatel'nosti samozanyatykh grazhdan v sisteme antikrizisnykh mer po bor'be s koronavirusnoy infektsiey [Legal Regulation of the Activities of Self-Employed Citizens in the System of Anti-Crisis Measures to Combat the Coronavirus Infection]. Pravo i ekonomika – Law and Business. 2020. Issue 4. Pp. 5–15. (In Russ.).
30. Tatarinov S.V. Svyata... Poslednyaya volya soldata. K voprosu o vkladakh voennosluzhashhikh v 1941–1945 godakh [Sacred Is the Last Will of a Soldier. On the Question of Deposits of Military Personnel in 1941-1945]. Den'gi i kredit – Russian Journal of Money and Finance. 2016. Issue 6. Pp. 13–23. (In Russ.).
31. Ushakov D. N. Bol'shoy tolkovyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka. 180000 slov i slovosochetaniy [The Big Explanatory Dictionary of the Modern Russian Language. 180,000 words and phrases]. Moscow, 2009. 1239 p. (In Russ.).
32. Binder K., Creco M. D., Eckert G., Kotanidis S., Malko R., Del Monte M. States of Emergency in Response to the Coronavirus Crisis: Situation in Certain Member States. European Parliamentary Research Service. June 2020. 12 p. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/BRIE/2020/649408/EPRS_BRI(2020)649408_EN.pdf. (In Eng.).
33. Chen C. Regulatory Sandboxes in the UK and Singapore: A Preliminary Survey (September 6, 2019). Regulating FinTech in Asia: Global Context, Local Perspectives; ed. by M. Fenwick, S. Van Uytsel and B. Ying. Forthcoming. August 2020. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 3448901. (In Eng.).
34. Cornelli G., Doerr S., Gambarcorta L., Merrouche O. Inside the Regulatory Sandbox: Effects on Fintech Funding. Bis Working Papers. November 2020. 42 p. Available at: https://www.bis.org/publ/work901.htm. (In Eng.).
35. Global Experiences from Regulatory Sandboxes. Fintech Note. Issue 8. Washington, D.C.: The World Bank Group, 2020. 71 p. Available at: http://documents1.worldbank.org/curated/ en/912001605241080935/pdf/Global-Experiences-from-Regulatory-Sandboxes.pdf. (In Eng.).
36. Grech С. A., Vella S. Malta: The Impact of Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs in the FinTech Sphere. Mondaq. October 15, 2020. Available at: https://www.mondaq.com/fin-tech/ 994342/the-impact-of-regulatory-sandboxes-and-innovation-hubs-in-the-fintech-sphere. (In Eng.).
37. Johnston C. Sanctions against Russia: Evasion, Compensation and Overcompliance. European Union Institute for Security Studies. 2015. Available at: https://www.jstor.org/stable/resrep06 881?seq=3#metadata_info_tab_contents. (In Eng.).
38. Kwakwa V. How Asia Pacific Can Turn COVID Crisis into an Opportunity. January 2021. Available at: https://blogs.worldbank.org/eastasia¬pacific/how-asia-pacific-can-turn-covid-crisis-op¬por¬tunity. (In Eng.).
39. Making Space for Innovation. The Handbook for Regulatory Sandboxes. Federal Ministry for Economic and Energy (BMWi). Germany. July 2019. 85 p. Available at: https://www.bmwi.de/Re¬dak-tion/EN/Publikationen/Digitale-Welt/hand¬bo¬ok-regulatory-sand¬boxes.pdf?_blob=publication-File&v=2. (In Eng.).
40. Moden N., Neufeld P. How COVID-19 Has Sped up Digitalization for the Banking Sector. November 2020. Available at: https://www.ey. com/en_gl/financial-services-emeia/how-covid-19-has-sped-up-digitization-for-the-banking-sector. (In Eng.).
41. Morscher L., Staub L. Fintech 2020. Switzerland. Law and Practice. Available at: https://prac¬ticeguides.chambers.com/practice-gui¬des/fintech-2020/switzerland. (In Eng.).
42. Nikolowa M. FCA Accepts 22 Businesses into Сohort 6 of Regulatory Sandbox. July 2020. Available at: https://financefeeds.com/fca-accepts-22-businesses-cohort-6-regulatory-sandbox/. (In Eng.).
43. Sanctions against Russia. Current Status, Prospects, Successes and Gaps in the Multilateral International Sanctions Regime against the Russian Federation. Kyiv, 2019. 48 p. Available at: http://www.icps.com.ua/assets/uploads/images/files/t_sankcii_rf_a4_eng_final_pdf.pdf (In Eng.).
44. Quan D. A Few Thoughts on Regulatory Sandboxes. Available at: https://pacscenter.stan¬ ford.edu/a-few-thoughts-on-regulatory-sandboxes/. (In Eng.).
45. Welt C., Archick K., Nelson R. M., Rennack D. E. U.S. Sanctions on Russia. Congressional Research Service. January 17, 2020. Available at: https://fas.org/sgp/crs/row/R45415.pdf. (In Eng.).
Received: 11.11.2020
Financing: The reported study was funded by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 18-29-16079 'Digital economy: conceptual framework of legal regulation of business in Russia'
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year