Issue 2 (12) 2011

COORDINATION LEGAL STRATEGY: DEFINITION OF PROBLEMS

COORDINATION LEGAL STRATEGY: DEFINITION OF PROBLEMS

 

A.A. Maksurov

The Yaroslavl state university of P.G. Demidov. 14, Soviet st., Yaroslavl, 150000

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article is devoted the analysis of a strategic component of coordination legal practice.

Keywords: coordination; strategy; principles; planning

 
Bibliograficheskiy spisok
 1. Bachvalov S.V. Zakonodatel'naya technologiya (nekotorye problemy teorii i me-todologii): avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. N.Novgorod, 2006. 18 s.
 2. Breddik U. Menedzhment v organizazii. M., 1997. 320 s.
 3. Vichanskiy O.S., Naumov A.I. Menedzhment. M., 1996. 422 s.
 4. Kartashov V.N. Zakonodatel'naya technologiya: ponyatie, osnovnye elementy, metodika prepodavaniya // Zakonotvorcheskaya technika sovremennoy Rossii. M., 2007. T. 1. 230 s.
 5. Kartashov V.N. Yuridicheskaya technika, taktika, strategiya i technologiya (k voprosu o sootnoshenii) // Problemy yurid. techniki: sb. st. / pod red. V.M. Baranova. N.Novgorod, 2000. 254 s.
 6. Kartashov V.N., Bachvalov S.V. Pravotvorcheskaya praktika sub'ektov Rossiyskoy Federazii (nekotorye problemy zakonodatel'noy technologii): ucheb. posobie. Yaroslavl', 2007. 140 s.
 7. Korotkov E.M. Konzepziya menedzhmenta. M., 1996. 410 s.
 8. Mescheryakov D.D. K voprosu o ponyatii yuridicheskoy techniki // Problemy teorii sovremennogo ros. prava: sb. nauch. tr. RAEN Ser.: Pravo. Vyp. 2. / pod red. akad. RAEN, prof. N.V. Scherbakovoy.  M.; Yaroslavl', 2005. S. 298–306.
 9. Rumyanzeva Z.P., Salomatin N.A., Akberdin R.Z. i dr. Menedzhment organizazii: ucheb.posobie. M., 1997. 422 s.
 10. Tichomirov Yu.A. Zakonodatel'naya technika kak faktor effektivnosti zakonodatel'noy i pravoprimenitel'noy deyatel'nosti // Problemy yurid. techniki / pod red. V.M. Baranova. N.Novgorod, 2000. S. 38–49.
 11. Chevychelov V.V. Yuridicheskaya konstrukziya v sovremennom rossiyskom prave (problemy teorii i praktiki). N.Novgorod, 2007. 310 s.

 


     

      

 
The Perm State University
614990, Perm, street Bukireva, 15
+7 (342) 2 396 275
vesturn@yandex.ru
ISSN 1995-4190 ISSN (eng.) 2618-8104
ISSN (online) 2658-7106
DOI 10.17072/1995-4190
(с) Editorial board, 2010
The magazine is registered in Federal Agency of supervision in sphere of communication and mass communications.
The certificate on registration of mass media ПИ № ФС77-33087 from September, 5th, 2008
The certificate on reregistration of mass media ПИ № ФС77-53189 from Marth, 14th, 2013

The magazine is included in List ВАК and in the Russian index of scientific citing

The founder & Publisher: the State educational institution of the higher training
“The Perm State University”.
Publishing 4 times a year